Průmyslové
čistírny
odpadních vod

Průmyslové čistírny odpadních vod dodáváme v rámci průmyslových realizací na míru.
Využití

Kde průmyslové ČOV nejčastěji využijete

  • Autoservisech a opravnách
  • Dopravních střediscích průmyslových a zemědělských podniků
  • Strojírenských provozech
  • Lokomotivních depech
  • Lakovnách
  • Textilních provozech
Technologie
Sedimentační čistírny ČOV AQUASTAR
Technologie

Sedimentační čistírny ČOV AQUASTAR

pro přerušované čištění odpadních vod
Vhodné pro čištění odpadní vody z pasivací před lakováním a další chemicky rozrazitelné vody. Používá se i na mechanické nečistoty ve vznosu, ropné látky (volné i emulgované), saponáty, rostlinné oleje, řezné emulze ve vodě.
Flotační čistírny ČOV AQUASTAR
Technologie

Flotační čistírny ČOV AQUASTAR

pro kontinuální čištění odpadní vody
Čistí odpadní vody od mechanických nečistot ve vznosu, ropných látek (volných i emulgovaných), saponátů, konzervačních vosků, rostlinných olejů, řezných emulzí apod.
Nedáváme slepé nabídky
Před realizací průmyslové čistírny důkladně prověřujeme zdroje vody. Zejména její tvrdost a železitost. Od toho se odvíjí celý systém čištění vody ve vašem provozu. Kvalita mytí je totiž závislá na vstupní kvalitě čisté vody.
Průmyslové čistírny AQUASTAR recyklují vodu podle norem ve vaší lokalitě
Průmyslové čov projektujeme podle potřeb konkrétního provozu a požadovaných výstupních hodnot vyčištěné vody ve vaší lokalitě. Řídíme se požadavky správce kanalizační sítě nebo příslušných místních orgánů (povodí, referátu životního prostředí nebo stavebního úřadu).
Recyklace vody
Co byste měli vědět

Čištění vody

Rozdíl mezi recyklací a čištěním vody
Zajišťuje, aby kvalita výstupní vody byla v garantovaných parametrech po dlouhou provozní dobu. I s dostatečnou rezervou pro proměnné vstupní parametry.
Čištění vody
Co byste měli vědět

Recyklace vody

Rozdíl mezi recyklací a čištěním vody
Mechanická filtrace čistí vodu na takovou kvalitu, aby ji bylo možné znovu použít na mytí a zároveň respektovala požadované hodnoty nerozpuštěných látek.
Recyklace vody
Hladký chod čistíren hlídáme v rámci servisu
V rámci servisní a údržbové smlouvy sledujeme výstupní hodnoty odpadních vod a průběžně zasíláme přehled odběrů, provozní stav celé technologie a vyhodnocujeme efektivnost celého provozu.
Profesionální chemie CHES pro průmyslové čistírny
Vyvíjíme vlastní chemie pro průmyslové čistírny odpadních vod, dezinfekční okruhy a úpravu vody. Zajišťují jejich hladký chod a prodlužují životnost čistiren.
Ke stažení
Řešení
Vysokotlaký výplach vagónů a autocisteren
Případová studie průmyslového výplachu a sušení cisteren
Vysokotlaké rozvody pro více mycích stanovišť
Případová studie vysokotlakého mytí na více pracovištích
Speciální mytí ve výrobním procesu
Vysokotlakého mytí jako součást výrobního procesu
Vysokotlaký výplach vagónů a autocisteren
Případová studie průmyslového výplachu a sušení cisteren
Vysokotlaké rozvody pro více mycích stanovišť
Případová studie vysokotlakého mytí na více pracovištích
Vysokotlaké rozvody pro více mycích stanovišťSpeciální mytí ve výrobním procesuVysokotlaký výplach vagónů a autocisteren
Rozcestník

Kde už naše mycí
technologie používají

Kontakt

Máte projekt, na kterém můžeme spolupracovat?

Česká republika